20 jan 2015

Firma NERA Company s.r.o. pôsobí v oblasti:

• prenájmu stavebných mechanizmov s obsluhou
• zemných a búracích prác
• stavebníctva
• a nákladnej prepravy

Od roku 1992 spolupracuje s firmou Ing. Lamprecht – KODOS a s firmou RAILWAYS na rekonštrukcii a opravách železničného a električkového zvršku, spodku, ciest, mostov 
a prečerpávacích staníc.

Uvedený predmet dodávok sa realizuje za nepretržitých výluk hromadnej dopravy, 
v stiesnených pomeroch a za prevádzky ostatnej dopravy.

Uvedené skutočnosti kladú vysoké nároky na organizáciu prác, vybavenie mechanizáciou 
a odbornými pracovníkmi. Všetky spomenuté nároky dokážeme zosúladiť tak, aby práce prebiehali v súlade so všetkými platnými normami a predpismi a k úplnej spokojnosti odberateľa.